top of page

תחומי ביצוע נוספים

תחומי ביצוע נוספים

רבים הם התחומים בהם אנו נדרשים לבצע תחת לחץ. כאשר אנו נדרשים לספק תוצאות, להציג ביצוע ברמה טובה, בעיקר כאשר אנו נמדדים על כך, הלחץ גובר ונדרשת המיומנות לביצוע תחת לחץ.

 

זה יכול להיות עורך דין בדברי פתיחה, מנהל שמעביר מצגת לחברי הדרקטוריון, רופא במהלך ניתוח, מוסיקאי שעולה להופיע ובעצם בכל תחום אחר בו אנחנו נמדדים.

בשנים האחרונות גוברת ההבנה כי פסיכולוגים בתחום הספורט והביצוע יכולים לתרום רבות בהתמודדות עם ביצועים תחת לחץ גם מחוץ לעולם הספורט. למידה של מיומנויות מנטליות וויסות הלחץ יכולים לעזור לכל אחד אשר מתמודד עם אירוע כזה. 

ליווי פסיכולוגי השם דגש על הדרך והביצוע יכול לתרום רבות לביצוע אופטימלי, לוויסות הלחץ ושימוש בו לטובתנו (כן, זה אפשרי!) להגברת המסוגלת העצמית והמוטיבציה וכן לערך העצמי של כל מי שמתמודד עם האתגר.  

למי מתאים הליווי?

לכל מי שנדרש לבצע תחת לחץ, לדוגמא:

  • מנהלים

  • רופאים

  • כוחות הביטחון

  • דיבור בפני קהל

  • מוסיקאים

  • עורכי דין

  • רקדנים

  • שחקנים

  • ועוד רבים מאיתנו...

Dancer
bottom of page