top of page

קבוצות

Anchor 1
WhatsApp Image 2021-08-16 at 21.43_edited.jpg

קבוצות ספורט, מכל הענפים ובכל הרמות מתמודדות עם אתגרים רבים: היכולת לעבודת צוות ושיתוף פעולה בקבוצה, יצירת זהות קבוצתית, השגת מטרה קבוצתית תוך שמירה על הרמוניה ועוד. 
בעזרת תהליך ליווי פסיכולוגי ניתן לפתח מיומנויות אלו ובכך לשפר את ביצועי הקבוצה ולהשיג את המטרות הקבוצתיות והאישיות.

 

העבודה בליווי פסיכולוגי קבוצתי הינה מערכתית דרך המאמן, הספורטאים וגורמי המעטפת השונים. במפגשים אלווה את הספורטאים והמאמן באופן קבוצתי ופרטני באמצעות סדנאות קבוצתיות ומפגשים אישיים. 

לכל קבוצה מאפיינים ומבנה קבוצתי ייחודי לה, על כן תהליך הליווי הפסיכולוגי הינו ייחודי לכל קבוצה, הנבנה לפי הרכב הקבוצה, רמתה, הספורטאים שמרכיבים אותה ואופיים האישי, המאמן וכמובן ענף הספורט.

 

מוקדים מרכזיים בתהליך הליווי הפסיכולוגי:

  • יצירת קשר ואמון עם הקבוצה וצוות האימון

  • שלבים בבניית קבוצה, דינאמיקה קבוצתית וזהות קבוצתית 

  • זיהוי ואבחון הצרכים של הקבוצה, והצבת מטרות קבוצתיות ואישיות

  • תקשורת בין חברי הקבוצה לבין עצמם ובין הצוות האימון

  • השגת מטרות ויעדים ושיפור ביצועים דרך עבודה על מיומנויות מנטליות אישיות וקבוצתיות

bottom of page