top of page

פסיכולוגיה חיובית

פסיכולוגיה חיובית

עולם התוכן של הפסיכולוגיה החיובית כשמו כן הוא, מתעסק בחקר האושר והשגשוג האנושיים. בניגוד לפסיכולוגיה הטיפולית שמתמקדת בזיהוי פתולוגיות והפרעות, פסיכולוגיה חיובית עוסקת בניסיון למצוא ולטפח יכולות וחוזקות ובכך לפתח את החוסן הנפשי והצמיחה של האדם.

 

לכן בעבודה כזאת נתמקד בדברים החיוביים והחזקים הקיימים בנו, ובנוסף בדברים עליהם יש לנו שליטה ויכולת לשנות ולחזק. הבאת החוזקות והיכולות הטמונות בנו למודעות הינה חלק משמעותי ביכולת שלנו לשלוט בחלק נרחב מעולמנו ולהעלאת המסוגלות העצמית.

פסיכולוגיה חיובית הנה חלק אינטגרלי בעבודה עם ספורטאים או אנשי ביצוע אשר צריכים לבצע פעולה תחת לחץ. אופן החשיבה והתפיסה משפיעים על אופן הביצוע הסופי ועל כן נלמד אילו מחשבות מועילות עבורינו ועבור הביצוע שלנו. נלמד לגשת למצבים שונים דרך החוזקות שלנו וכך להתמודד עם אתגרים בצורה הטובה ביותר.

bottom of page